IMPLEMENTERING

En stærk implementeringsmodel

 

Systematic har stor erfaring med at implementere sundheds-it-løsninger. Systematics implementeringsmodel giver kunden:

  • Sikkerhed for at løsningen implementeres som aftalt, hvad angår tid, økonomi og kvalitet.
  • Opnåelse af de fastsatte mål og visioner for det kliniske arbejdsflow ift. effektivitet og kvalitet.
  • Tilfredse brugere og medarbejdere, der har taget ejerskab til sundheds-it-løsningen og kan se, hvilke fordele løsningen giver deres patienter og dem selv.
  • Kunden har fuldt ejerskab over løsningen med mulighed for selv at vedligeholde og tilpasse løsningen uafhængigt af leverandøren.

 

 

 

IMPLEMENTERINGSSTRATEGI

Systematics model for implementering baserer sig på et tæt samarbejde mellem kunden og Systematic. Fokus er ligeledes kontinuert på at gennemføre implementeringen så kosteffektivt som muligt.  Det er vores erfaring, at en række faktorer har afgørende indflydelse på, hvilken implementeringsstrategi der bør følges. Disse faktorer kan grupperes under følgende hovedområder:

  • Organisationens forretningsmæssige parathed: Dette hovedområde dækker over slutbrugernes evner til at tage nyt it i brug, og hvilken støtte organisationen yder i denne sammenhæng.
  • Organisationens it-parathed: Dette hovedområde dækker over de it-tekniske aspekter af implementeringen.
  • Forandringsorganisationens parathed: Dette hovedområde dækker den organisatoriske påvirkning og evne til at håndtere selve forandringsprojektet som en følge af implementeringen af nyt it.

 

 

EN PROJEKTMODEL FOR EN SUCCESFULD IMPLEMENTERING

 

Wowan With Computer 736Pix 


At lede implementering af et så omfattende system som en it-sundhedsplatform, kræver en projektmodel, der effektivt koordinerer ledelse, undervisning, kommunikation, workflow-analyse, design, brugersupport samtidig med understøttelse af hospitalets daglige drift, hen imod de ønskede resultater. CMMI5 og Scrum er den projektmodel, som Systematic har erfaring med, kan løfte opgaven.

Systematic anvender risikostyring som en integreret del af projektmodellen. Denne metode har vi anvendt i implementeringsfasen hos en af vores største kunder, Region Midtjylland.

 

STÆRK DOMÆNEVIDEN

Systematics eksperter har mange års praktisk erfaring med de forskellige serviceydelser, vi tilbyder, og de fleste af dem har en baggrund inden for sundhedsvæsenet i form af ansættelse på hospitaler. Vi kender de potentielle faldgruber, og vi ved, hvad vores kunder lægger vægt på. Den store erfaring, vi har opnået i forbindelse med udviklingen og implementeringen af Columna, udmønter sig således i konkrete fordele for alle vores kunder.