Telemedicin monitorerer 9000 KOL-patienter i eget hjem

De landsdækkende telemedicinske it-systemer og den digitale infrastruktur, der alt sammen er afgørende for, at KOL-patienter kan gennemføre målinger i eget hjem, leveres af Systematic og andre leverandører i 2020. Målet er, at 9000 KOL-patienter får telemedicin i eget hjem.

Det sagde pressen6. marts 2020

For 17 måneder siden valgte Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) Systematic som leverandør af den telemedicinske infrastruktur. I 2020 bliver infrastrukturen og andre systemer leveret, og senere på året forventer it-direktør i Region Midtjylland og medformand i styregruppen i FUT Claus Wegener Kofoed og digitaliseringschef i Københavns Kommune Mette Harbo, at systemerne går i pilotdrift.

Systemerne omfatter telemedicinsk hjemmemåling til KOL-patienter, som får installeret telemedicinsk udstyr i eget hjem. Patienten sender egne målinger ind via en tabletcomputer til deres kontaktperson på sygehuset eller i kommunen. Infrastrukturen sikrer, at patientens data kan tilgås af de tilsigtede modtagere.  

Løsningerne forventes at gå i drift i 2020. Inden for et år er målet, at ca. 9000 KOL-patienter i hele landet kan gennemføre sygdomsrelaterede målinger i eget hjem.

Også telemedicinsk sårvurdering bliver ifølge centerleder ved center for Telemedicin i Region Midtjylland, Britta Ravn, flyttet over på den telemedicinske infrastruktur i slutning af 2020.

Forebyggelse af indlæggelser
I Aarhus er der nedsat et ”udgående team”, som KOL-patienter, der oplever en forværring af deres sygdom, kan kontakte og modtage behandling af i eget hjem. Teamet består af specialuddannede sygeplejesker fra Akutteamet i Aarhus Kommune og fra Lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital. Overskriften for tiltaget er ”hurtig hjælp forebygger indlæggelser”, og målet er at behandle patienter, der oplever en forværring af deres sygdom, for at undgå unødige indlæggelser.

Hele artiklen kan læses her.