Systematic deltager i Big Data projekt i Danmark

Private og offentlige organisationer går sammen mod udfordringen med at gøre brug af de store mængder data, der bl.a. opsamles i sundhedssektoren. Systematic tager aktiv del i samarbejdet.

19. februar 2016

Et nyt samarbejde mellem offentlige og private organisationer i Danmark, inklusiv Systematic og flere universiteter, ser nu på mulighederne i at gøre brug af de omfattende mængder af data, som hver dag opsamles af IT systemer landet over. Big Data projektet er blevet etableret med det formål at udtænke optimale måder, hvorpå man kan bruge alt denne data, som diverse sektorer og systemer opsamler om folk. Som et eksempel kan nævnes sundhedssektoren, der bl.a. via patientjournaler opsamler store mængder data om de danske borgere: fx data angående helbredstilstande, arbejdsmiljø, behandlingsforløb, osv. Alt denne data er ofte udfyldt og opsamlet som en del af hverdagens arbejdsprocedurer i sundhedssektoren og data bliver dermed opsamlet uden at blive brugt i større omfang end, hvad der angår den enkelte borger.

Der er derfor et stort potentiale i at gøre brug af alt denne data til gavn for flere end den enkelte person, da Big Data er tænkt til at kunne hjælpe med at generere information om fx sammenhænge mellem livstil og sygdomme, risikoen for naturkatastrofer i et bestemt område, og meget andet.

Hvis vi bliver i stand til at gøre brug af den opsamlede data, så vil vi måske kunne tilgå ny viden og dermed fx kunne optimere behandlingsforløbene på hospitaler eller evakuere udsatte områder inden katastrofen sker. Den opsamlede data bliver opsamlet uanset hvad – det er simpelthen et spørgsmål om at finde en måde, hvorpå man kan bruge denne data på bedste vis.

Projektet

Visionen for projektet er at samle et tværfagligt og tværsektorielt hold, der skal sætte fokus på verdensklasse computervidenskab og Big Data analyse research og innovation. Med dette fokus vil samarbejdet forhåbentlig være i stand til at identificere og gøre brug af mulighederne i de domæner, som er interessante for danske virksomheder og samfundet som helhed.

Big Data Key

Målet med projektet er todelt. Den første del omhandler ønsket om at designe og lave specifikke Big Data produkter og services. Den anden del omhandler udviklingen af et sæt sammenhængene, effektive og brugbare teknikker og værktøjer til at tagge og analysere Big Data. Der er dermed et indbygget ønske i samarbejdet om at udvikle standarder for hvordan man skal arbejde med og analysere Big Data.

Systematics rolle

For Systematic rummer projektet især to interessante muligheder. Den første er er potentialet i at være med til at forme og udvikle fremtidens forståen og brug af Big Data modeller. For at nå projektets mål skal der udvikles nogle standarder for brugen af Big Data og Systematic er glad for at have muligheden for at kunne deltage i denne udviklingsproces og dermed at få indflydelse på fremtidens Big Data modeller.

Den anden interessante mulighed for Systematic skal findes i muligheden for at bistå og spille en rolle i brugen af Big Data i sundhedssektoren. Ved at dele vores unikke viden fra sundhedssektoren med resten af projektet er Systematic en essentiel partner frem mod at sikre, at Big Data kommer aktører i og omkring sundhedssektoren til gode.

Til projektet bidrager Systematic med dybdegående viden om både sundhedssektoren og IT-området generelt, da softwareløsninger er et af vores kerneelementer i virksomheden.

 

For at læse Alexandra Instituttets pressemeddelelse om projektet klik her

Her kan du læse Version2’s artikel om projektet

Og her er nyheden præsenteret på Computerworld’s website