Succes med fælles medicinkort i Randers

Randers-læger er glade for integrationen af det fælles medicinkort (FMK) i sundhedsplatformen

30. maj 2013

Integration Med Faelles Medicinkort

Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger i området har taget det fælles medicinkort (FMK) i brug med stor succes. Det fælles medicinkort skaber overblik over, hvilken medicin hver enkelt patient får på tværs af sektorer. Medicinkortet kan dermed være med til at forhindre fejlmedicinering i form af for lidt eller for meget medicin – eller at patienten ordineres forskellig slags medicin, som ikke bør tages samtidigt. Medicinkortet kan derfor forbedre sikkerheden og kvaliteten i behandlingen og reducere risikoen for fejlmedicinering.

Fælles medicinkort er fuldt integreret med patientjournalen
Et af de daglige og helt centrale arbejdsredskaber for sygeplejersker og læger på Regionshospitalet i Randers er sundhedsplatformen Columna fra Systematic, også kendt som MidtEPJ. Det fælles medicinkort er tæt integreret med sundhedsplatformen. Det har den fordel, at når lægen skal tjekke patientens medicinkort, så sker det via den elektroniske journal, hvor lægen i forvejen arbejder. Det er altså ikke nødvendigt, at lægen skal logge af og på forskellige systemer, herunder det fælles medicinkort, hver gang lægen skal tjekke eller opdatere patientens medicinforbrug.

Der er styr på medicinen i Randers
De første opgørelser over brugen af det fælles medicinkort i Randers er meget positive. Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger har indgået en aftale om at opdatere patienternes medicin ved henvisning til sygehusbehandling og ved den efterfølgende udskrivelse. Det har allerede i første uge efter opstarten betydet, at omkring 50 procent af de patienter, som de praktiserende læger henviser til behandling på hospitalet, har fået opdateret deres fælles medicinkort inden indlæggelsen. Ved den efterfølgende udskrivelse forlader omkring 70 procent af patienterne hospitalet med et opdateret fælles medicinkort. Resultaterne er omtalt i en pressemeddelelse fra Regionshospitalet Randers.

 

Læs mere i pressemeddelelsen fra Regionshospitalet Randers