Systematics sundhedsplatform dækker nu hele Region Midtjylland

Samtlige 20.000 sundhedsprofessionelle i Region Midtjylland arbejder nu på én og samme sundhedsplatform – til gavn for både patientsikkerhed og effektivitet

11. juni 2013

Systematics sundhedsplatform Columna, også kendt som MidtEPJ, er nu fuldt udrullet i Region Midtjylland. Med den netop overståede og succesfulde udrulning på regionshospitalerne Viborg og Skive er regionens ambitiøse implementeringsplan fuldført.

Regionsrådet i Region Midtjylland valgte i midten af 2010, at Columna i løbet af få år skulle være fælles sundhedsplatform for alle regionens hospitaler. Kort forinden var løsningen fuldt udrullet på Regionshospital Randers og Grenaa, og siden hen er det i tæt samarbejde med Systematic gået slag i slag på regionens øvrige 16 hospitaler. Læger, sygeplejersker og sekretærer på alle somatiske og psykiatriske hospitaler i Region Midtjylland kan med Columna varetage langt størstedelen af deres kliniske, planlægningsmæssige og patientadministrative registreringer i én samlet løsning.

”Med udrulningen af Columna til hele Region Midtjylland har Regionen og Systematic virkelig nået en milepæl og bevist, at ambitioner er til for at blive indfriet,” fastslår udviklingsdirektør i Systematic, Anders Goul Nielsen.

Columna som regional sundhedsplatform

Med udrulningen af Columna har Region Midtjylland nu én fælles sundhedsplatform.

”Den regionale patientjournal betyder blandt andet, at det nu er nemmere for regionens 20.000 sundhedsprofessionelle at udveksle patientoplysninger og skabe mere effektive behandlingsforløb, hvilket gavner både patientsikkerhed og effektivitet,” siger Anders Goul Nielsen og uddyber: ”Columna samler alle oplysninger om patientens behandlingsforløb i én it-løsning, hvilket blandt andet giver store fordele, når en patient og dermed alle oplysninger om patientens tilstand og behandling skal flyttes fra ét hospital til et andet.”

Ud over sundhedspersonalets mange journalnotater om patienten håndterer Columna alt fra svar på blodprøver og udskrivningsbreve til oplysninger om medicinering og booking af operationer, sidstnævnte via Capgeminis bookingmodul.

 

Columna er fuldt udrullet i Region Midtjylland

Varme hænder blev i sommeren 2013 kombineret med tusindvis af kolde kliniske facts da Region Midtjylland indførte MidtEPJ på alle regionens 10 hospitaler.
Implementeringen af MidtEPJ er foregået i et samarbejde imellem regionens klinikere og leverandørerne fra GapGemini og Systematic og det hele startede med et ambitiøst pilotprojekt i 2010 på Regionshospitalet i Randers.
I dag er der ca. 20.000 brugere i MidtEPJ. De benytter dagligt de mere end 3300 skabeloner, skemaer og planer med sundhedsfagligt indhold, også kaldet SFI´ere, som medarbejderne selv har været med til at udvikle. Et krævende IT-projekt som det har været en stor udfording at implementere og drifte.
It-systemernes oppetid og tilgængelighed er afgørende for medarbejdernes hverdag, En hverdag hvor ændrede arbejdsgange har budt på udfordringer såvel som klare fordele.
Derfor har det også været en afgørende faktor for implementeringens succes, at der har været fokus på en udrulningsstrategi som ikke forhindrede klinikernes arbejde med patienterne.
Region Midtjylland dækker over godt 13 tusind kvadratkilometer og regionens 10 hospitaler er placeret fra Aarhus i øst til Holstebro i Vest og den helt store gevinst ved MidtEPJ handler om den fleksible og enkle arbejdsgang man har fået ved overflytning af patienter.
Regionshospitalet Viborg var det sidste hospital som kom over på MidtEPJ og de stod også for den hurtigste implementering i hele regionen. På blot 48 timer skiftede hospitalet det gamle EPJ-system fra Viborg Amt ud med den nye elektroniske patientjournal.
Implementeringen af MidtEPJ har været et kæmpe skridt fremad for klinikere og patienter, men det har også vist sig at være en gevinst i forhold til hospitalernes administrative processer.
Og det bliver der god brug for inden længe - for med beslutningen om indførelsen af det fælles medicinkort er der ingen tvivl om at opsamlingen af patientdata bliver endnu vigtigere i fremtiden.

Columna er fuldt udrullet i Region Midtjylland

I 2010 startede Region Midtjylland udrulningen af Columna Clinical Information System (i regionen kaldet MidtEPJ). Implementeringen blev afsluttet med succes i sommeren 2013, så alle hospitaler i regionen nu kører på én og samme elektroniske patient journal.

 

 

Fuldt integreret med det danske sundheds-it-systemlandskab

Columna er modulopbygget og naturligvis designet med henblik på integration med andre systemer. Region Midtjyllands sundhedsplatform er således fuldt integreret med det danske sundheds-it-systemlandskab som for eksempel MEDCOM-understøttelse og indberetning til LPR (Landspatientregistret), SDB (Sundhedsdatabanken) og kliniske databaser så som DAD (Dansk Anæstesidatabase). Ligeledes har Columna fuld afregning af alle typer patienter – også på tværs af regionsgrænser.

Samlet login sparer tid i en travl hverdag

Også det nationale fælles medicinkort (FMK) er tæt integreret med sundhedsplatformen, ligesom bestilling og visning af røntgenbilleder samt bestilling og visning af svar på biokemiske og mikrobiologiske prøver er integreret i løsningen. Dét sikrer enkle og smidige arbejdsgange, og sundhedspersonalet sparer i løbet af en travl hverdag unødige login i flere systemer.

Høj fleksibilitet og skalerbarhed

Systematics epj-løsning består af fleksible moduler, så løsningen løbende kan tilpasses ændrede behov og arbejdsgange.

”Region Midtjylland kan konfigurere Columna, så hver afdeling og hvert speciale og hospital kan tilpasse strukturen i patientjournalen til netop deres behov og definere det sundhedsfaglige indhold (SFI) såsom standardresultater og standardplaner,” forklarer Anders Goul Nielsen om Columna og tilføjer, at mere end 10.000 brugere hver dag foretager op til 500.000 registreringer i Columna, som indeholder data om 1,3 mio. patienter.

Selv om en vigtig milepæl er nået, er Region Midtjylland og Systematics ambitioner og planer for videreudviklingen af patientjournalen uændrede, og mange planer er allerede på vej fra tegnebrættet og ud i virkeligheden.

Læs Region Midtjyllands pressemeddelelse

Systematics epj dækker nu hele Region Midtjylland