Patientsikkerhed i første række

Et samarbejde mellem Systematic og Karolinska Universitetssygehus har ført til udviklingen af Columna VitalShare.

Healthcare

Cases Udfordring HC

 • Kun få målte sundhedsdata journalføres og gemmes. Stor mængde viden og målt data forsvinder

 • Tidskrævende og manuel proces, der kan medføre menneskelige fejl herunder forkert aflæsning, nedskrivning og indtastning

Cases Loesning HC

 • Automatisk og patientsikker opsamling, lagring og distribuering af måledata fra medicinsk udstyr

 • Trådløs opkobling mellem medicinsk udstyr og Columna VitalShare, hvor data lagres og kan distribueres til f.eks. elektronisk patientjournal

 • Illustrativ visning af sundhedsdata gennem ”Viewer” giver klinikeren overblik over patientens opsamlede måledata

Cases Vaerdi HC

 • Reduktion af menneskelige fejl og fejldokumentation 

 • Reduktion af ventetid fra måling af data til at data er i journalen

 • Mulighed for anvendelse af arkiverede data til forskning

 

Et stort fokus på forskning og innovation indenfor sundhedsteknologi er blandt andet én af grundene til, at Karolinska Universitetssygehus er et af de førende hospitaler i både Norden og Europa. I samarbejde med Systematic har Karolinska Universitetssygehus i Stockholm udviklet Columna VitalShare, som samler, opbevarer og viser kliniske målinger af vitale værdier som puls, blodtryk, saturation og kropstemperatur hos patienter.

”Vi har den tekniske viden og kompetencerne til at udvikle løsningen, mens de fra sygehusets side har den praktiske erfaring til at vide, hvad en optimal løsning skal kunne, dels for at lette deres hverdag, og dels for at sikre patienterne den bedste behandling”, siger Henrik Rosenberg Rasmussen, Account Director hos Systematic

Løsningens vigtigste funktioner er at opsamle, opbevare og vise data fra medicinsk udstyr. Med hovedfokus på værdien af data, kan man ved indsamling af patienters målte værdier, optimere patientsikkerheden. Dette sker blandt andet ved at en ny afdeling kan fremsøge data fra den afdeling som patienten kom fra. Gennem løsningen er det nu muligt for klinikeren let og visuelt at danne sig et overblik over patientens kliniske værdier opsamlet automatisk i løbet af et ophold på hospitalet. Det er en ny mulighed frem for kun at have øjebliksbilleder ved separate manuelle målinger. Løsningen skaber dermed færre tastefejl, lettere arbejdsgange samt et mere sikkert grundlag for bedre forskning. I dag anvendes løsningen på Karolinska Universitetssygehus og understøtter klinikeren med et bedre overblik, danner grundlag for kliniske beslutninger og hjælper i høj grad med at højne patientsikkerheden.

 

Patientens data håndteres på en bedre måde med det formål at give bedre klinisk beslutningstagen og sporbarhed end i dag

 


 

Samarbejdet mellem Systematic og Karolinska Universitetssygehus

 

Samarbejdet mellem Systematic og Karolinska Universitetssygehus opstod på baggrund af et it-udbud. I udbuddet lå der en aftale om et partnerskab, hvor formålet netop var et aktivt samarbejde med leverandøren om at udvikle nyskabende it-løsninger i fællesskab. Systematic og Karolinska Universitetssygehus var et perfekt match, da hospitalets fokus på forskning og innovation inden for sundhedsteknologi, sammen med Systematics kompetencer indenfor teknologier, domænekendskab og løsningsforslag sammen skaber en fælles forståelse af brugssituationen og den kliniske kontekst samt de mange teknologiske muligheder. Dataindsamlingen fra medicinsk udstyr sker i systemet DeviceConX, denne del står Systematics partner NantHealth for at levere.

”Udover vores innovationserfaring bringer vi både teknisk og klinisk viden med til vores samarbejdspartnere. Gennem vores samarbejde med udenlandske sygehuse får vi et internationalt perspektiv på sundheds-it, som vi også bringer med hjem til vores danske kunder. Vores partnere og kunder kan derfor få kvalificeret international sparring, blive udfordret på deres vaner og blive inspireret til at prøve nye, innovative tilgange til at håndtere deres udfordringer på,” slutter Henrik Rosenberg Rasmussen.

I løbet af foråret 2018 blev systemet implementeret på Karolinska Universitetssygehus i Stockholm. Dele af dette system, består af standardløsninger, men andre dele af systemet er helt nye og udviklet i samarbejde med Karolinska.

 


 

Columna VitalShare består af

 

DeviceConX:

 • Måler og aflæser alt medicinsk udstyrs værdier
 • Kan kobles til alle eksisterende og fremtidige it-systemer
 • Automatisk overførsel af data til den elektroniske patientjournal

Vendor Neutral Archive (VNA):

 • Automatisk datalagring i en intern database
 • Nem og sikker adgang til stor mængde data
 • Mulighed for visuel oversigt over data til klinikere, der tillader integration til brugergrænseflade - også fra tredjepart

 Viewer:

 • Skræddersyet interface, der effektivt skaber det ønskede og situationsbestemte overblik
 • Mulighed for at integrere fremtidigt udstyr
 • Mulighed for validering af data