Integration med medicinrobot

Maksimal sikkerhed ved både ordination og administration af medicin, når Columna integreres med en medicinrobot.

Healthcare

Cases Udfordring HC

  • Fejl i forbindelse med ordination og administration af medicin

Cases Loesning HC

  • Columna Clinical Information System - Medicin modulet til håndtering af processer omkring medicinering

Cases Vaerdi HC

  • Forbedrede arbejdsprocesser
  • Reduktion i fejl
  • Øget sikkerhed

 

 

 

ØGET SIKKERHED

Det er ikke bare omkring ordination af medicin, at sikkerheden er i topklasse på Aarhus Universitetshospital. Hospitalet har med sin medicindoseringsrobot også øget sikkerheden, når det gælder medicinadministration.

Hospitalet i Aarhus er et af landets mest specialiserede hospitaler med moderne bygninger, avanceret udstyr og højt kvalificerede medarbejdere. Hospitalet har i en årrække anvendt medicinmodulet i Columna. Medicinmodulet håndterer opgaver lige fra ordination af enkle såvel som komplekse ordinationstyper, administration af ordinationer, håndtering af væskeregnskab samt information til patienten omkring medicinering. Ved brug af medicinmodulet skal registreringer om patientens medicinering kun udføres én gang. Dermed undgås de fejl, der hidtil har kunnet opstå i forbindelse med manuel overførsel af oplysninger mellem lægens journal, sygeplejerskernes journal og medicinskemaer.

For at opnå en endnu højere grad af patientsikkerhed valgte universitetshospitalet for få år siden at sætte en medicindoseringsrobot i pilotdrift. Mens medicinmodulet reducerer fejl i ordinationen af medicin, skaber medicindoseringsrobotten maksimal sikkerhed i forbindelse med administration af medicinen.

 

Medicinmodul

 

Rigtig pille i rigtig dosis til rigtig patient

Medicindoseringsrobotten er integreret med Columnas medicinmodul. Det betyder, at oplysningerne fra lægens ordination i Columna bliver sendt til robotten på hospitalsapoteket, som pakker og leverer den ordinerede medicin til sengeafdelingen i unitdose-poser. Når patienten skal have sin medicin, skanner sygeplejersken først stregkoden på patientens armbånd og derefter de enkelte poser med en pda, hvorpå medicinmodulet er installeret. Columna tjekker derved, at der er overensstemmelse mellem patient, præparat, dosis, tidspunkt og indgiftsmåde.

Hospitalets evalueringer af den kombinerede brug af Columna Medicin og medicindoseringsrobotten viser, at to tredjedele af ordinationerne p.t. kan pakkes af medicinrobotten. Resten er anden medicin, der ikke kan posepakkes, for eksempel injektionsmedicin og øjendråber.