Columna i Region Midtjylland

Systematic har designet, udviklet og implementeret Columna, Region Midtjyllands elektroniske patientjournal

Healthcare

Cases Udfordring HC

 • Flere ældre borgere
 • Mangel på klinikere
 • Flere kronikere
 • Krav om effektivitet og gennemsigtighed

Cases Loesning HC

 • Seks moduler (Patientjournal, Booking, Medicin, Rekvisition & Svar, PAS og Kvalitets-monitorering)
 • One-stop løsning
 • Fleksibel med åben arkitektur
 • Egnet til pc, tablets og smart phones

Cases Vaerdi HC

 • Øget effektivitet
 • Understøtter den kliniske arbejdsgang
 • Mere optimale behandlingsforløb
 • Øget patientsikkerhed og -tilfredshed

 

 

 

Systematic har udviklet Region Midtjyllands elektroniske patientjournal, Columna

I forbindelse med Region Midtjyllands satsning på den elektroniske patientjournal har Systematic designet, udviklet og implementeret Columna. Columna består af seks moduler, som tilsammen danner en komplet, integreret klinisk arbejdsplads, der effektivt understøtter de sundhedsprofessionelles arbejde. Læger, sygeplejersker og sekretærer får med Systematic Columna mulighed for at varetage langt størstedelen af deres kliniske, planlægningsmæssige og patientadministrative registreringer i én samlet løsning.

Randers Doctor Patient

 

 

 

Systematic med i projektet fra start til slut

Systematic har ud over EPJ-løsningen også leveret konsulentydelser vedr. projektledelse, organisationsanalyse, modellering, implementering, driftssupport og undervisning og har dermed fulgt kunden fra udvikling af løsningen til implementering og idriftsættelse. Sikkerheden i systemet er essentiel, idet der er tale om personfølsomme oplysninger, der skal kommunikeres til og fra mange forskellige it-systemer i regionen, og hvor uautoriseret adgang eller ændring af data kan få alvorlige konsekvenser for patienterne.

Udrulning afsluttet i 2013

Columna er en regional løsning og er implementeret på alle regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Der er mere end 10.000 brugere på systemet med op til 500.000 registreringer pr. døgn.

 

Columna er fuldt udrullet i Region Midtjylland

Varme hænder blev i sommeren 2013 kombineret med tusindvis af kolde kliniske facts da Region Midtjylland indførte MidtEPJ på alle regionens 10 hospitaler.
Implementeringen af MidtEPJ er foregået i et samarbejde imellem regionens klinikere og leverandørerne fra GapGemini og Systematic og det hele startede med et ambitiøst pilotprojekt i 2010 på Regionshospitalet i Randers.
I dag er der ca. 20.000 brugere i MidtEPJ. De benytter dagligt de mere end 3300 skabeloner, skemaer og planer med sundhedsfagligt indhold, også kaldet SFI´ere, som medarbejderne selv har været med til at udvikle. Et krævende IT-projekt som det har været en stor udfording at implementere og drifte.
It-systemernes oppetid og tilgængelighed er afgørende for medarbejdernes hverdag, En hverdag hvor ændrede arbejdsgange har budt på udfordringer såvel som klare fordele.
Derfor har det også været en afgørende faktor for implementeringens succes, at der har været fokus på en udrulningsstrategi som ikke forhindrede klinikernes arbejde med patienterne.
Region Midtjylland dækker over godt 13 tusind kvadratkilometer og regionens 10 hospitaler er placeret fra Aarhus i øst til Holstebro i Vest og den helt store gevinst ved MidtEPJ handler om den fleksible og enkle arbejdsgang man har fået ved overflytning af patienter.
Regionshospitalet Viborg var det sidste hospital som kom over på MidtEPJ og de stod også for den hurtigste implementering i hele regionen. På blot 48 timer skiftede hospitalet det gamle EPJ-system fra Viborg Amt ud med den nye elektroniske patientjournal.
Implementeringen af MidtEPJ har været et kæmpe skridt fremad for klinikere og patienter, men det har også vist sig at være en gevinst i forhold til hospitalernes administrative processer.
Og det bliver der god brug for inden længe - for med beslutningen om indførelsen af det fælles medicinkort er der ingen tvivl om at opsamlingen af patientdata bliver endnu vigtigere i fremtiden.

Columna er fuldt udrullet i Region Midtjylland

I 2010 startede Region Midtjylland udrulningen af Columna Clinical Information System (i regionen kaldet MidtEPJ). Implementeringen blev afsluttet med succes i sommeren 2013, så alle hospitaler i regionen nu kører på én og samme elektroniske patient journal.

 

 

 

Columna Mobile sparer tid

For at udvide klinikernes adgang til data, uanset hvor de befinder sig på hospitalet, har Systematic udviklet en mobil funktionalitet, så data kan tilgås fra smart phones, tablets, etc. Dette sparer tid, og den tid kan tilgodese patienterne.

”Den mobile patientjournal er et vigtigt skridt på vejen til at frigøre læger og sygeplejersker fra computeren på kontoret, så de i stedet kan være hos patienterne og samtidig have de vigtigste informationer lige ved hånden.

Det er også med til at styrke den rettidige og hurtige behandling, der er særlig vigtig ved de akutte patienter, og giver dermed en endnu større patientsikkerhed,” siger Tommy Midtgaard Jensen, ledende overlæge på Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Columna Mobile i TV2 Østjylland

TV 2 Østjylland bragte 8. november 2011 et indslag om Columna på mobile enheder. Se indslaget her

 

Med systemet sparer vi mellem 15 og 30 minutter om dagen

  

Columna Mobile Sparer Tid Smal