• _C0P8283_1500x 555_blur
  Automatisk opsamling og dokumentation af måledata
  reducerer fejldokumentation fra 18% til 0%
  Se hvordan
 • CIS, Doctor _1500x 800
  DET GODE PATIENTOVERBLIK
  En komplet klinisk arbejdsplads
  der forbedrer effektiviteten og patientsikkerheden
  Se hvordan
 • 300dpi __MG_0520_1500x 800 v2
  FREMTIDENS HOSPITALSFLOW
  Optimerer servicelogistikken
  på tværs af hospitalet
  Læs mere
 • MG 6951
  DEN GODE KOLLEGA
  Én samlet borgerjournal til omsorgs- og socialområdet
  Læs mere

 

DET SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN

It-løsninger til sundheds-, omsorgs- og socialområdet

 

 

 

Columna understøtter personalet, patienter og pårørende gennem hele borgerens sundhedsrejse – uanset om det er på hospitalet, i hjemmet, hos socialforvaltningen, på plejehjemmet eller i genoptræningen.

Med en fælles it-platform som fundament skaber løsningerne sammenhæng i borgerens behandlingsforløb på tværs af sektorer, specialer og geografi. Det giver tryghed, gennemsigtighed og overblik.

Columna er sundhedspersonalets gode kollega, der understøtter arbejdsgangene og øger patientsikkerheden.

 

Sammen sikrer vi højere livskvalitet.

Columna Product Suite DK Cropped

 

 

 

Kunstig Intelligens, Machine learning & Big Data gearer Columna produkterne til fremtiden

 

 

 

 

 

COLUMNA eSUNDHEDSLØSNINGER

En familie af it-løsninger på tværs af specialer og sektorer

 

Columna Clinical Information System - EPJ Columna Clinical Information System - Management Columna Clinical Logistic - Patient Ward Columna Clinical Information System - Medicin Administration Columna Clinical Logistics - Surgical Columna Clinical Information System - Patient record Columna Clinical Logistics - Surgery Columna Clinical Information System - Patientjournal Columna Clinical Information System - Medicin administration Columna Clinical Logistic - Patient Ward Columna Clinical Information System Columna Clinical Information System - Booking Columna Patient Logistics – Digitale skilte Columna Clinical Information System - Mobile workflows Columna Clinical Logistics - Emergency Columna Clinical Information System – Overblik Columna Patient Logistics – Find vej Columna Clinical Information System – Laboratorie resultater Columna Clinical Information System – Medicin robot Columna Service Logistics – bed management Columna Service Logistics - Task Management Columna Patient Logistics – Find vej Columna Service Logistics – transport management Columna eHealth Platform - Praktiserende læger Columna eHealth Platform - Database integration Columna Citizen – Sundhedstilstand Columna Cura Columna Cura Omsorgsjournal Columna Clinical Information System - En stærk elektronisk patientjournal for den bedste kvalitet i sundhedsydelserneLæs mere x Columna Clinical Information System – Elektronisk patientjournal som giver de fornødne værktøjer til effektiv ledelse, planlægning og opfølgningLæs mere x Columna Clinical Logistics - Realtidsoverblik af patienter og ressourcer via store interaktive skærmeLæs mere x Columna Clinical Information System – Patientjournal som sikrer øget patientsikkerhed og effektiv administration af medicin blandt andet via en medicinrobot og et closed loop medicineringsforløbLæs mere x Columna Clinical Logistics - Realtidsoverblik til forbedret kvalitet og effektivitet af behandlingsforløb via store interaktive skærmeLæs mere x Columna Clinical Information System – Elektronisk patientjournal som sikrer de bedste ydelser til patienten, kommunikation og opfølgningLæs mere x Columna Clinical Logistics - Realtidsoverblik til effektiv støtte af optimeret kommunikation og information for hospitalets medarbejdere på operationsgangeneLæs mere x Columna Clinical Information System - En stærk elektronisk patientjournal for den bedste kvalitet i sundhedsydelserneLæs mere x Columna Clinical Information System – Patientjournal som sikrer patientsikkerhed og effektiv administration af medicin via medicinrobot og closed loop medicineringsforløbLæs mere x Columna Clinical Logistics - Realtidsoverblik af patienter og ressourcer via store interaktive skærmeLæs mere x Columna Clinical Information System - Elektronisk patientjournal som muliggør et samlet overblik over patientens sundhedstilstandLæs mere x Columna Clinical Information System - Elektronisk patientjournal som muliggør et samlet overblik over patientens sundhedstilstandLæs mere x Columna Patient Logistics – Digitale skilte gør det nemmere for patinterne at finde frem til rette stedLæs mere x Columna Clinical Information System – Elektronisk patientjournal med let tilgængelig mobil understøttelse af arbejdsgangene uanset hvor man befinder sig og på alle tidspunkterLæs mere x Columna Clinical Logistics - Realtidsoverblik af patienter og ressourcer via store interaktive skærmeLæs mere x Columna Clinical Information System – Elektronisk patientjournal som sikrer de bedste ydelser til patienten, kommunikation og opfølgningLæs mere x Columna Patient Logistics – Digital skiltning guider patienter og besøgende lige fra parkeringspladsen og rundt på hospitaletLæs mere x Columna Clinical Information System – Elektronisk patientjournal som sikrer de bedste ydelser til patienten, kommunikation og opfølgningLæs mere x Columna Clinical Information System – Patientjournal som sikrer patientsikkerhed og effektiv administration af medicin via en medicinrobot og closed loop medicineringsforløbLæs mere x Columna Service Logistics – et effektivt sengeflow sikrer at patienten altid får en ren sengLæs mere x Columna Service Logistics – bedre overblik over opgaver giver mindre ventetid for patienterLæs mere x Columna Patient Logistics – patient-app’en gør det nemt at finde rundt på hospitaletLæs mere x Columna Service Logistics – Giver et komplet overblik som gør det lettere at prioritere opgaver og optimere arbejdsgange for servicepersonaletLæs mere x Columna eHealth Platformen integrerer og udveksler information på tværs af systemer og sektorer, inklusiv praktiserende lægers elektroniske journalLæs mere x Columna eHealth Platformen bidrager med information til forskellige nationale databaser til at forbedre befolkningens helbred og bidrage til forskningenLæs mere x Columna Citizen – Gør det muligt for patienter at være aktive i håndteringen af eget helbred og sundhedstilstandLæs mere x Columna Cura - Elektronisk og mobil omsorgsjournal hvor brugervenlighed og intelligent beslutnings-støtte hjælper medarbejderen i arbejdet med borgerenLæs mere x Columna Cura - En moderne elektronisk omsorgsjournal der giver opdateret overblik og styrker samarbejdet med kollegaer og borgeren i hverdagenLæs mere x

 

Tæt samarbejde med kunderne

I Systematic tror vi fuldt og fast på, at kunderne og brugerne af software er essentielle for udviklingen af vores løsninger. Derfor arbejder vi tæt sammen med vores kunder, og vi sikrer dermed at de virkelig får de it-løsninger, de har brug for til at understøtte det daglige arbejde.

Klik her for at lære mere om vores agile måde at arbejde sammen med vores kunder og hinanden på.

Økosystemet

Vi ved, at vi ikke kan være de bedste til alting. Derfor fokuserer vi på at være de bedste, til det vi gør, samtidig med at vi gør det let for vores kunder at integrere mellem vores løsninger og løsninger fra 3. partsleverandører. Vejen til åbenhed og transperens går gennem specifikke standarder og regulationer for sundheds-it, og du kan lære mere om vores tilgang til disse her. 

 

  

Healthcaredenmark Del Af 464Px

SKI Leverandor