Systematic skal udvikle Hvidvaskregistret for Erhvervsstyrelsen

Erhversstyrelsen får fremover lettere ved at efterleve de kontrol- og tilsynspligter, som er dem pålagt i Hvidvaskloven. Dette sikrer Hvidvaskregistret, som skal udvikles og vedligeholdes af Systematic.

26. februar 2015

Formålet med Hvidvaskregistret er at fortage en mere kontrolleret sagsbehandling af de virksomheder og personer, der er omfattet af lovgivningen. Hvidvask defineres: ”En handling som forsøger at sløre et udbytte fra en strafbar handling, så det fremstår som en legitim transaktion”.

Der er eksempelvis tale om handlinger forbundet med finansiering af terror og anden økonomisk kriminalitet. Dette er handlinger, som Erhvervsstyrelsen i samarbejde med øvrige myndigheder, fører kontrol og tilsyn med.

Lettere at foretage kontrol

Hvidvaskregistret kommer blandt andet til at indeholde en sagsbehandlerdel, hvor tilsyn og risikobaseret kontrol lettere kan håndteres. Derudover et kontrolinformationssystem, som skal sikre fremsøgning af relevante data i forbindelse med kontrol. 

Vi er meget glade for at kunne fortsætte vores samarbejde med Erhvervsstyrelsen omkring denne vigtige løsning. Her er virkelig tale om en løsning, som passer til en af Systematics kerneværdier – nemlig at bidrage til samfundet

Systematic har tilbudt en løsning, der giver Erhvervsstyrelsens sagsbehandlere bedre service og tryghed ved en brugervenlig løsning.

Et mangeårigt samarbejde fortsætter

Erhvervsstyrelsen og Systematic har i en årrække samarbejdet om bl.a. Næringsbasen og CVR. Denne erfaring kan begge parter drage stor nytte af, når det nye system skal udvikles efter Erhvervsstyrelsens agile projektmodel. 

Efter udvikling og en sikker transition fra det nuværende system, overgår Hvidvaskregistret til en 4-årig vedligeholdelsesaftale.