Systematic indgår aftale med SKAT om digitalisering af selskabsskatten

Som led i regeringens målsætning om digital kommunikation mellem virksomheder og myndigheder bliver det fremover muligt for store og små selskaber at indberette selvangivelsen og relaterede oplysninger digitalt

Pressemeddelelse9. september 2013

Systematic har indgået aftale med SKAT om, at Systematic skal udvikle og efterfølgende drifte en løsning til Digitalisering Af SelskabsSkatten (DIAS). DIAS udspringer af regeringens målsætning om, at der skal stilles krav til virksomhederne om obligatorisk digital kommunikation med myndighederne.

Selskabsskatteområdet effektiviseres markant

Som borger i Danmark ser vi det som en selvfølge, at vi kan indberette vores skatteoplysninger digitalt og efterfølgende kommunikere med SKAT via digital selvbetjening. Derimod er selskabsskatteområdet, der er et centralt område i dansk erhvervspolitik, præget af manuelle og tunge processer, og digitaliseringsgraden er i dag kun på omkring 20 %.

DIAS skal bidrage til en generel effektivisering af selskabsskatteområdet. Når den digitale understøttelse af selskabsskatteområdet er helt implementeret, vil et selskab kunne håndtere sin selvangivelse fuldt digitalt.

DIAS sætter brugerens behov i centrum og skaber overblik over skattereglerne

Målet med DIAS er en effektiv og brugervenlig løsning, der er målrettet selskabernes behov og de faktiske arbejdsprocesser hos selskaber, rådgivere og SKAT. Gevinsterne er mere effektive sagsgange og administration, en forenkling af selskabernes og rådgivernes skatteadministrative opgaver samt en øget efterlevelse af gældende regler. Alt i alt en bedre service.

”DIAS bliver en løsning, som er velfungerende og enkel at anvende. Funktionaliteten skal understøtte brugeren, både i forhold til at få løst sin opgave og opfylde lovgivningen. Det gælder, hvad enten der er tale om en virksomhedsbruger eller en medarbejder hos SKAT,” fortæller Senior Vice President Flemming B. Thomsen, Systematic og uddyber: ”Eksempelvis skal indrapporteringen være attraktiv at bruge for både virksomheder og revisorer, og DIAS skal understøtte sagsbehandlerne hos SKAT i deres daglige arbejde og arbejdsprocesser.”

Fleksibel understøttelse af eksisterende og ny lovgivning

Selskabsskattelovgivningen er relativt kompleks, og den udvikler sig løbende. Derfor er det et centralt krav fra SKAT, at DIAS skal være med til at sikre, at lovgivningen overholdes samtidig med, at det er administrativt enkelt at håndtere fremtidige ændringer i lovgivningen med konsekvenser for selskabernes indberetning og beregning af selskabsskat.

”DIAS vil gøre det enkelt for SKAT at håndtere fremtidige ændringer i lovgivningen. Alle dialoger om ændringer vil kunne gennemføres hurtigt og effektivt med SKAT i førertrøjen, så SKAT til enhver tid kan få et retvisende billede af de forretningsregler, løsningen implementerer,” udtaler Flemming B. Thomsen.

Systematic har tidligere samarbejdet med SKAT om at udvikle it-løsninger med stor succes.

Omtale i Version 2: Storordre til Systematic