Forandringsprojekt skaber økonomiske besparelser og øget medarbejdertilfredshed

Et forandringsprojekt i ATP drager nytte af Systematics erfaring med procesoptimering og CMMI, hvilket resulterer i besparelser og øget medarbejdertilfredshed

Digitalisation

Som medarbejder i ATP er den fornemmeste opgave at gøre sig fortjent til danskernes tillid, da de er Danmarks største pensions- og sikringsselskab og udbetaler ca. 220 mia. kr. årligt. Derfor er målet at præstere bedst muligt hvad enten det handler om etableringer og opgraderinger af infrastruktur eller informationssikkerhed. Derfor var det til stor frustration, at gennemførelsen af interne it-projekter var en udfordring, fordi projektlederne havde svært ved at overholde budgetterne, levere til tiden og i den ønskede kvalitet. Det havde ikke blot økonomiske konsekvenser, men gik også udover medarbejdertilfredsheden.

Ved at drage nytte af Systematics erfaringer, har vi taget en genvej til successen. 

 

Kurs mod en mere moden procesorganisation

Systematic var i denne sammenhæng med til at søsætte et forandringsprojekt med det formål at rette op på økonomi, kvalitet og ikke mindst tilfredshed, således at organisationen udviklede sig til en moden procesorganisation. I Systematic har vi stor erfaring med CMMI-modellen, hvilket gav en genvej til succes. Vi leverede en rapport til organisationen med nogle anbefalede indsatsområder, mens en af vores konsulenter hele tiden var til rådighed, så organisationen bedst kunne iværksætte de anbefalede tiltag.


Vinder på både økonomi og kultur 

Forandringsprojektet skabte stor værdi i og med at arbejdsgangene blev forbedret. Der var en økonomisk besparelse på 25-35 %, mens der også blev skabt større forudsigelighed, som gjorde det nemmere at handle proaktivt. Forbedringen på tid og økonomi var en nødvendighed, mens den lærende kultur og høje tilfredshed var et ekstra gode.

 

Dottedline 736

 

Udfordring

Udfordrende at gennemføre interne IT-projekter, hvilket skabte konsekvenser for økonomi og ikke mindst medarbejdertilfredshed.  

Løsning

Et forandringsprojekt med fokus på den anerkendte modenhedsmodel CMMI.

Benefits

Forbedring på tid og økonomi, såvel som en mere lærende kultur og højere medarbejdertilfredshed. 


Læs mere om ATP eller download casen i PDF.