Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2018/2019 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

TRIVSELSPOLITIK

Hos Systematic ønsker vi, at vores medarbejdere trives karrieremæssigt, fysisk og mentalt.

 

Systematic sigter mod at skabe en social, sikker og sund arbejdsplads og sikre, at medarbejdere trives og nyder deres arbejde. Vi opfordrer medarbejdere til at opretholde en sund balance mellem deres professionelle og private liv.

Ingen af ​​disse mål kan nås i tilfredsstillende grad uden at sikre en høj grad af jobtilfredshed blandt medarbejderne. Målet med denne politik er at, Systematic skal være i stand til at fastholde vores nuværende medarbejdere og tiltrække nyt talent.

Implementering

Vi måler og handler derefter. Hver måned gennemfører vi en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, og resultaterne bruges i alle forretningsenheder som en løftestang til forbedring. Vores ledere stilles til ansvar for undersøgelsen og arbejder sammen med fagfolk og teamet om at implementere identificerede muligheder for forbedring. 

Vi holder øje med, hvor mange medarbejdere, der forlader virksomheden, og hvor mange der søger arbejde i virksomheden. Vi benytter medarbejdersamtaler til at identificere udfordringer og forbedringer, der skal implementeres. Den nuværende målsætning for medarbejderomsætningen i Danmark er, at den skal under 12% (i FY2018/19). Medarbejderomsætningen i samme periode var 9,4%.

Hver måned måler vi sygefravær. Vi tager hånd om medarbejdere, der kæmper med sygdom og stress, og vi samarbejder med eksterne partnere om at hjælpe dem. Vores mål er et sygefraværsniveau under 3% (inklusiv langvarig sygdom) - det nuværende niveau er 2,3%.

Systematic mener, at daglig dialog mellem medarbejdere og ledere er den vigtigste måde at sikre medarbejdernes trivsel. Vi opfordrer begge parter til at diskutere uregelmæssigheder, hvis der skulle opstå nogen. Vores hovedambition er at have et stærkt lederskab med klart definerede ansvarsområder og en evne til at benytte vores værdier som rettesnor.

Hos Systematic tilgår vi kompetenceudvikling med et mål om at sikre livslang læring til gavn for både medarbejdere og virksomheden. Kontinuerlig udvikling har stor betydning for vores medarbejderes trivsel. Medarbejderne inviteres til udviklingssamtaler en til to gange om året, hvor de har mulighed for at diskutere deres karriereambitioner. Der aftales kompetenceudviklingsaktiviteter, som matcher hver enkelt medarbejders kompetencer og interesser samt Systematics forretningsstrategi. Vi tilbyder forskellige typer aktiviteter, lige fra formel klasselæringsundervisning og mentorordning til 'knowledge networks' og on-the-job-uddannelse.

For at sikre at vores ansatte får den rigtige støtte (inklusiv økonomisk støtte), når de lider af aldersrelaterede lidelser, ulykker eller alvorlig sygdom, har vi en virksomhedspensionsordning, og vi tilbyder sundhedsforsikring. Ordningen adskiller sig lidt fra land til land på grund af lokal lovgivning.

For at mindske sygdom og arbejdsrelaterede skader har vi implementeret flere initiativer. Vi fokuserer specifikt på at bekæmpe stressrelaterede sygdomme og benytter os af eksterne professionelle stresscoaches og psykologer, når det er nødvendigt. Systematic sparrer selv med eksterne rådgivere om at identificere forbedringer, der kan hjælpe med at reducere sygdom og arbejdsrelaterede skader. Da de fleste stillinger i Systematic indebærer en del skrivebordsarbejde, har vi også en virksomhedsstøttet massageplan, der skal hjælpe med at forebygge og forhindre arbejdsskader.

For at understøtte det sociale miljø på vores arbejdsplads har vi en dedikeret personaleforening, der arrangerer aktiviteter efter arbejdstid, såsom vinsmagning, løbeklub, temafester, ture til biografen, fodbold- og golfturneringer osv. Systematic støtter personaleforeningen økonomisk, og gennem foreningen opfordrer vi vores medarbejdere til at deltage i sociale aktiviteter med deres kolleger og skabe et netværk i hele organisationen. Vi mener, at dette bidrager til den samlede trivsel og jobtilfredshed og hjælper med at styrke båndet mellem kolleger. Virksomhedens kantine spiller også en vigtig rolle i at sikre et sundt og stærkt, socialt miljø. Kantinen er en central del af vores kultur og berømt for at servere lækker, sund og primært økologisk mad.

Resultater

Ovennævnte tiltag er vigtige for at sikre vores medarbejders trivsel. De løbende målinger hjælper os med at fokusere og prioritere.

De vigtigste måltal er:

  • Medarbejdertilfredshed: Målet er en medarbejdertilfredshed på 68%. Årets forbedringer har resulteret i en tilfredshedsgrad på 72%.

  • Antal medarbejdere, der forlader virksomheden: Målet er under 12% (for FY 2018/2019). I regnskabsåret var tallet 12,6%.

  • I 2018/19 rekrutterede vi 201 nye medarbejdere, hvilket betød, at der samlet var 1.016 medarbejdere pr. 30. september 2019. Af de nyansatte er 13% tidligere Systematic-medarbejdere, der vender tilbage til virksomheden.

  • Sygefravær: Vores mål er et samlet sygefravær på under 3% (inklusive langvarig sygdom). I øjeblikket ligger sygefraværet på 2,3%.

Risiko

Vores tjenester og produkter kompromitteres, hvis vores medarbejdere ikke præsterer på et højt nok niveau eller har de rette kvalifikationer. Utilstrækkelig kompetenceudvikling kan også være årsag til medarbejderutilfredshed.

Ulykkelige eller utilfredse medarbejdere kan føre til høje niveauer af stress og fravær, lav ydeevne og i sidste ende personaleudvandring - alle faktorer, der kan skade Systematics omdømme og økonomi.