Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2018/2019 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

POLITIK FOR SOCIAL ANSVARLIGHED

Miljø, ligestilling og menneskerettigheder 

Systematic har implementeret flere initiativer, der skal sikre, at vi overholder de gældende nationale og internationale love om menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene, og at vi som organisation minimerer vores klimapåvirkning i videst muligt omfang.

Politik for menneskerettigheder og ligestilling

Vores Code of Conduct beskriver, hvordan vores medarbejdere skal handle på en socialt ansvarlig måde. Vi tolererer ikke forskelsbehandling på grund af etnicitet, politisk overbevisning, alder, køn, handicap, religion, seksuel orientering eller fagforeningsmedlemskab.

Vi ønsker også at gøre en forskel for samfundet. Som en international it-virksomhed anser vi det for vores pligt at støtte projekter, der bidrager til lokalsamfund rundt om i verden. 

Implementering

Vores Code of Conduct præsenteres for alle nye medarbejdere og bliver løbende revurderet af ledelsen. Systematic støtter initiativer, der har til formål at forbedre kønsbalancen. Systematic har i flere år sponsoreret IT-camp for piger - et initiativ, som giver danske gymnasiepiger et indblik i, hvad det indebærer at studere it og datalogi. Målet er at øge interessen for it blandt piger i hele Danmark og tilskynde dem til at vælge en karriere inden for it. Systematic fokuserer altid på at rekruttere personer med de bedste kvalifikationer til at besætte ledige stillinger uanset alder, køn, handicap osv. 

Fordi vi ønsker at gøre en forskel, støtter Systematic også den danske Engage Festival, der er arrangeret af Dansk Veteranfond. Festivalen samler penge til danske veteraner med det formål at forbedre forholdene for danskere, der er udstationeret i udlandet og deres familier. Som leverandør til de danske væbnede styrker ser vi det som en naturlig del af vores ansvar at støtte og anerkende danske soldater, der udfører et vigtigt arbejde for Danmark - både dem, der i øjeblikket er stationeret i udlandet, og dem, der er vendt hjem.

Som leverandør af biblioteksoftware har Systematic med til at grundlægge den internationale Joy of Reading-pris. Prisen uddeles hvert andet år og anerkender initiativer, der hjælper med at bekæmpe analfabetisme. Analfabetisme er et globalt problem, som Systematic ønsker at hjælpe med at udrydde. At være i stand til at læse er en vigtig forudsætning for at tilegne sig viden og forståelse for verden og for at udvikle sig som menneske. 

Systematic deltager hvert år i kåringen af ​​verdens bedste nye, folkebibliotek (Public Library of the Year). Prisen uddeles i samarbejde med IFLA (International Federation of Library Associations), og hylder nybyggede biblioteker eller biblioteker, der er placeret i faciliteter, der ikke tidligere har været brugt som bibliotek. De nominerede biblioteker vurderes blandt andet på deres evne til at inkorporere teknologi, lokal kultur, bæredygtighed og brugerens ønsker og behov i bygningen.

Resultater

Vi arbejder inden for et mandsdomineret felt. Ikke desto mindre har Systematic i årevis fokuseret på at rekruttere personer med de bedste kvalifikationer til dets positioner, uanset køn.

Vores bestyrelse består af fire ordinære medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. I øjeblikket er de fire ordinære medlemmer mænd. Målet for en afbalanceret kønsrepræsentation er, at 25% af de ordinære bestyrelsesmedlemmer er kvinder i 2020. For øjeblikket er der desuden to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen - en mand og en kvinde.

  • Vores koncernledelse består af ni vice presidents, hvoraf to er kvinder
  • 32% af alle ledere i Systematic er kvinder
  • 30% af alle ansatte i Systematic er kvinder
  • Systematic har ikke kendskab til nogen form for overtrædelser af vores politik omkring social ansvarlighed.

Risiko

Diskrimination og krænkelse af menneskerettighederne vil være skadeligt for enhver virksomhed.

Hvis vores medarbejdere føler sig diskrimineret, kan det både være vanskeligt at holde på medarbejdere og tiltrække nyt talent. Hvis vi ikke opfattes som en etisk forretningspartner, risikerer vi desuden at miste kunder og indtægter på grund af et forringet image.

Miljøpolitik

Systematic ønsker at minimere virksomhedens miljøpåvirkning ved at reducere forbrug af vand, energi og papir.

Implementering

Vores Code of Conduct instruerer medarbejderne i, hvordan de minimerer deres miljøpåvirkning.

Vores IT-hardware opdateres regelmæssigt og erstattes med mere energieffektiv hardware. Vores hovedkvarter er en energieffektiv, moderne bygning, og vores fælles it-infrastruktur virtualiseres i videst muligt omfang. Vores printere minimerer brug af papir og patroner, og pc'er skal overholde specifikke energibesparende politikker. Alt brugt it-udstyr genanvendes, og når vi investerer i nye firmabiler, kræver vi, at de er B-mærkede køretøjer. 

Vi er stolte over at være en del af Den Danske Vandklynge - et nationalt initiativ, der sigter mod at udvikle og fremme dansk vandteknologi. Det er samtidig et knudepunkt for erhverv og forskning, der har til formål at styrke Danmarks førende position inden for vandområdet. Systematic bidrager med ekspertise inden for softwareudvikling, behandling af big data og digitalisering af komplekse infrastrukturer.

Resultater

Ved blandt andet at modernisere IT-infrastruktur, investere i nyere IT-udstyr og købe mere miljøvenlige biler, forventer vi at reducere vores forbrug af vand, energi og papir.

Risiko

Vores energiforbrug bidrager til klimaforandringer, som har globale, langsigtede konsekvenser.

Det kan skade Systematics økonomi og omdømme, hvis vi ikke har en ansvarlig miljøpolitik. Vi risikerer at gå glip af forretningsmuligheder, hvis potentielle kunder finder vores miljøpolitik utilstrækkelig. I mange tilfælde er det også dyrere at undlade at investere i energieffektivt udstyr end at fastholde og anvende gammelt udstyr.