Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2018/19 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

ANTIKORRUPTIONS-POLITIK

Systematic accepterer ikke og tilbyder ikke nogen form for korruption eller bestikkelse

 

Systematic værner om sin integritet og er imod alle former for korruption og bestikkelse. Vi accepterer og tilbyder ikke nogen form for korruption eller bestikkelse.

Systematic har et antikorruptionsprogram, der har til formål at sikre overholdelse af national og international lovgivning, herunder UK Bribery Act 2010.

Implementering

Vores Code of conduct specificerer, hvad medarbejderne bør gøre, og hvad de ikke bør gøre. Vores adfærdskodeks er tilgængeligt for alle ansatte.

Systematics antikorruptionsprogram indeholder blandt andet uddannelse af medarbejdere, så de er klar over, hvad de skal være opmærksomme på. Vi gennemgår advarselssignaler (red flags) for bestemte medarbejdere, risikovurdering og due diligence af nye partnere - og kontraktlige forpligtelser fra partnere, alt sammen med det sigte formål at overholde lovgivningen om korruption samt Systematics Code of Conduct.

Resultater

Systematics antikorruptionsprogram revideres og forbedres løbende. Vi arbejder i øjeblikket på en opdateret version, som vil blive implementeret i FY 2019/2020.

Der har ikke været indberetninger i løbet af FY 2018/2019, og Systematic har ikke kendskab til nogen form for overtrædelser af vores anti-korruption politik. 

Risiko

Enhver overtrædelse af nationale og internationale love vedrørende korruption og bestikkelse kan medføre juridiske konsekvenser for Systematic. Derudover kan Systematic blive stillet juridisk til ansvar for ulovlige handlinger begået af eksterne partnere, hvis Systematic ved forsømmelighed har overset advarselssignaler.

Desuden kan korruption kompromittere Systematics integritet og omdømme. Et beskadiget omdømme kan føre til tab af kunder og få økonomiske konsekvenser. Integritet har afgørende betydning for en virksomhed som Systematic, hvis kundegrundlag inkluderer en bred vifte af offentlige organisationer, der håndterer fortrolige oplysninger. Et beskadiget omdømme kan også gøre det vanskeligt at tiltrække og fastholde medarbejdere. 

Systematic er af den opfattelse, at korruption og bestikkelse er uforligelig med god forretningsledelse og skadelig for værdiskabende aktiviteter.