Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2018/2019 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

Vores forretningsmodel bidrager til samfundet

Sammen forandrer vi samfundet med exceptionel software, som skaber flere muligheder og en bedre verden for os alle. I Systematic gør vi en forskel.

 

Som en af Danmarks førende softwarevirksomheder er vi med til at fremme digitaliseringen af hele vores samfund, hvilket har afgørende indflydelse på fremtidens økonomiske vækst og vores velfærd. Digitaliseringen forandrer verden ved at lette vores arbejde, øge vores viden og hjælpe os til at udnytte ressourcer bedre.

Systematic A/S udvikler software og systemløsninger til kunder inden for den offentlige og private sektor. Fælles for vores kunder er et behov for at kunne integrere, sammenstille og analysere store mængder komplekse data – ofte i kritiske situationer.

Vores systemer til bl.a. forsvar, efterretning og beredskab giver overblik og øger sikkerheden for de mennesker, som passer på os alle sammen, og dermed bidrager vores løsninger til et trygt og sikkert samfund for alle.

Systematics vision er:  Sammen forandrer vi samfundet med exceptionel software, som skaber flere muligheder og en bedre verden for os alle. I Systematic gør vi en forskel.

Vores kunder består primært af den danske sundheds-, omsorg- og plejesektor, forsvar i ind- og udland, politi og efterretning, biblioteker og uddannelsesinstitutioner og off-shore energi.

I dag er vi den største privatejede softwarevirksomhed i Danmark, og vores løsninger er solgt til flere end 50 lande. Mere end en halv million mennesker anvender hver dag  vores software og services. 

Systematic har cirka 800 medarbejdere ansat på hovedkontoret i Aarhus, Danmark, og derudover har vi kontorer i København, Australien, Canada, Finland, Tyskland, New Zealand, Sverige, De Forenede Arabiske Emirater, Storbritannien, Rumænien og USA. Samlet beskæftiger vi cirka 1100 medarbejdere.

Systematic ville ikke være, hvor vi er i dag, uden vores dygtige og veluddannede medarbejdere i vores virksomhed. Der er stor efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft inden for it-sektoren, og vi tager ansvar for, at vi i Danmark uddanner og tiltrækker den nødvendige arbejdskraft og viden. Det gør vi blandt andet gennem vores partnerskaber med uddannelses- og forskningsinstitutioner, hvor vi bidrager til undervisningen og medvirker i forskning, som vil gavne hele samfundet.

Det overskud, vi genererer, investeres igen i innovation og udvikling af nye løsninger til gavn for samfundet, vi indgår i.

Derudover støtter vi en række gode formål, som vi mener, ligger i tråd med de områder vores virksomhed beskæftiger sig med.

For eksempel støtter vi hvert år den årlige IT-Camp for piger på Aarhus Universitet, som har til formål at få flere piger til at vælge en IT-uddannelse.

Systematic har været med til at stifte den internationale pris ”The Joy of Reading”. Prisen tilgodeser initiativer, der hjælper med at bekæmpe analfabetisme. ”Joy of Reading” blev uddelt i juni 2019 og uddeles igen i juni 2021.  

Hvert år er Systematic desuden med til at kåre verdens bedste, nye folkebibliotek. Det sker med prisen ”Public Library of the Year”, som uddeles i samarbejde med IFLA. I 2019 vandt det finske bibliotek, Oodi, prisen. 

Systematic sponserer ”Årets Pædagogiske Læringscenter”, som uddeles af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre i samarbejde med Systematic. I 2019  vandt Fredensborg Skole prisen.

Systematic støtter kulturlivet i vores lokalsamfund og yder derfor støtte til blandt andet Aros Kunstmuseum, Aarhus Teater og Musikhuset, lige som vi har engageret os i esport. Som hovedsponsor og medejer af AGF Esport hjælper vi lokale talenter med at vokse og udvikle sig personligt og professionelt.

Systematic yder økonomisk støtte til forskellige projekter, foreninger og fonde. Forsvarsområdet og sundhedssektoren udgør en stor del af Systematics forretning, hvorfor det er naturligt for os at støtte projekter inden for disse områder. For eksempel støtter Systematic Foreningen VeteranFonden, ligesom vores amerikanske afdeling støtter the Danish Wounded Warriors program.

Vores forretningsmodel er beskrevet yderligere i ledelsesberetningen for 2018/19