Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2017/2018 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

BIDRAGER TIL SAMFUNDET

At gøre en forskel i den verden, vi lever i, er en integreret del af vores kultur, værdier og handlinger.

Hos Systematic ønsker vi at gøre en forskel. Derfor tager vi aktivt ansvar for det samfund, der omgiver os, og vi ser det som en del af vores ansvar som international it-virksomhed at støtte projekter, der udvikler og bidrager til lokalsamfund i hele verden.

Det er blandt andet derfor, at vi hos Systematic har været med til at stifte den internationale ”Joy of Reading”-award. Prisen uddeles hvert andet år og tilgodeser initiativer, der hjælper med at bekæmpe analfabetisme. ”Joy of Reading” blev uddelt i juni 2017 og uddeles igen i juni 2019.

Hvert år er Systematic desuden med til at kåre verdens bedste, nye folkebibliotek. Det sker med prisen ”Public Library of the Year”, som uddeles i samarbejde med den internationale biblioteksforening IFLA (The International Federation of Library Associations). I 2018 vandt det hollandske bibliotek School 7 prisen.

Systematic er også sponsor på ”Årets Pædagogiske Læringscenter”, som uddeles af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre i samarbejde med Systematic. I 2018 vandt Billundskolen prisen.

Vi ønsker derudover at støtte kulturlivet i vores lokalsamfund og yder derfor støtte til blandt andet Aros Kunstmuseum, Aarhus Teater og Musikhuset. Derudover blev 2018 året, hvor Systematic engagerede sig i esport. Som hovedsponsor af AGF Esport ønsker vi at bidrage til at lokale talenter kan få lov til at vokse og udvikle sig i Aarhus.

I Systematic ønsker vi at sætte en høj etisk standard og agere professionelt i vores hverdag. Vi respekterer den enkelte medarbejder som individ og tilbyder lige muligheder for uddannelse og udvikling ud fra den enkeltes behov og potentialer samt firmaets interesser. Vi ønsker at have en stor diversitet i medarbejderskaren, da vi mener, det giver os en forretningsmæssig styrke. Derfor ansætter vi gerne medarbejdere med anden etnisk baggrund, og vi arbejder aktivt for at integrere medarbejdere med f.eks. handicaps. Læs vores trivselspolitik

Vi stræber efter at udføre vores aktiviteter med integritet og ansvarlighed under hensyntagen til mennesker, miljø og samfund. I vores Code of conduct har vi tydeliggjort, hvordan Systematic såvel som vores medarbejdere bør agere i forskellige sammenhænge, så vi optræder ansvarligt, bæredygtigt og etisk korrekt. Læs vores antikorruptionspolitik og læs vores Code of conduct (pdf-fil, på engelsk). En virksomheds bæredygtighed er afhængig af et stærkt værdisæt og en etisk handlemåde. Derfor støtter Systematic de ti principper, som er fastlagt i United Nations Global Compact.

Systematic samarbejder desuden med uddannelses- og forskningsinstitutioner om at udvikle og dele ny viden - typisk i projekter. Vi bidrager med konkret viden og praktisk erfaring og får adgang til den nyeste forskning og kontakt til mulige, fremtidige medarbejdere. Læs mere om vores samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Systematic yder økonomisk støtte til forskellige projekter, foreninger og fonde. Forsvarsområdet og sundhedssektoren udgør en stor del af Systematics forretning, hvorfor det er naturligt for os at støtte projekter inden for disse områder. For eksempel støtter Systematic veteranfestivalen ”Engage”, ligesom vores amerikanske afdeling støtter the Danish Wounded Warriors program. Det er en forudsætning for vores støtte, at midlerne går til samfundsmæssigt gode projekter, forvaltes forsvarligt af modtageren og har en relation til Systematics forretning. Vi vurderer ansøgninger om støtte til foreninger og fonde individuelt og under hensyntagen til gældende lovgivning.