POLITIK FOR SOCIAL ANSVARLIGHED

I Systematic ønsker vi gennem en række initiativer at sikre, at menneskerettighederne overholdes og at vi som organisation påvirker miljøet mindst muligt gennem en reducering af CO2 udledning.

Politik

Systematic forventer, at medarbejderne agerer på en socialt ansvarlig måde i arbejdsøjemed. Vi tolerer ikke diskrimination på baggrund af etnicitet, politisk tilhørsforhold, alder, køn, handicap, religion, seksuel orientering eller fagforeningsmedlemsskab.

Systematic respekterer medarbejdernes ret til medlemskab i enhver fagforening og accepterer, at de repræsenteres af disse.

Systematic benytter ikke og tolerer ikke brugen af børnearbejde eller arbejde under tvang.

Systematic sikrer en lavere klimapåvirkning gennem reducering af vand-, energi- og papirforbrug.

Implementering

I vores Code of Conduct kommunikeres det til medarbejderne, hvad de skal være opmærksomme på for at sikre så lav en klimapåvirkning som muligt sammen med social ansvarlighed. Vores Code of Conduct bliver præsenteret for alle nye medarbejdere, ligesom den til stadighed drøftes og revurderes af ledelsen.

Vores IT hardware udskiftes løbende med nyt udstyr, der er mere effektivt. IT driften er placeret i et moderne og sikret driftscenter med fokus på energioptimering, og vores samlede IT infrastruktur er så vidt muligt virtualiseret. Vores printere optimerer papirforbruget, og for både printere og Pc’ere er der definerede strømbesparelsespolitikker.  Til de nyindkøbte firmabiler stiller vi krav om, at de skal være i energiklasse B, samme miljø- og energimæssige krav, som der stilles til taxibranchen.

Resultater

Systematic har ikke kendskab til nogen form for overtrædelser af vores politik omkring social ansvarlighed. 

Ændringer i IT infrastrukturen kombineret med nyere IT udstyr, mere energivenlige biler og en række andre aktiviteter har reduceret forbruget af vand-, energi og papir. 

Initiativer

Hos Systematic ønsker vi at gøre en forskel. Derfor tager vi aktivt ansvar for det samfund, der omgiver os, og vi ser det som en del af vores ansvar som international it-virksomhed at støtte projekter, der udvikler og bidrager til lokalsamfund i hele verden.

Det er blandt andet derfor, Systematic støtter den danske ”Engage”-festival, der er arrangeret af Veteranfonden. Festivalen sætter fokus på og indsamler penge til danske veteraner med ønsket om at fremme vilkårene for danske udsendte og deres pårørende. Som leverandør til det danske forsvar ser vi det som en naturlig del af vores ansvar at støtte og anerkende de danske soldater, som udfører vigtigt arbejde uden for de danske grænser – både dem, som er udstationeret i dag, og dem, som er kommet hjem.

Det er også vores ønske om at gøre en forskel, der er årsag til, at vi hos Systematic har været med til at stifte den internationale ”Joy of Reading”-award. Prisen uddeles hvert andet år og tilgodeser initiativer, der hjælper med at bekæmpe analfabetisme. Analfabetisme er et globalt problem, som Systematic ønsker at bidrage aktivt til at tage hånd om. Evnen til at læse har nemlig afgørende betydning for menneskers trivsel og muligheder, og samtidig er det en væsentlig betingelse for samfundsmæssig udvikling.

I 2017 vandt den sydafrikanske organisation FunDza Literacy Trust ”Joy of Reading”-prisen for sit projekt, der blandt andet består af en online læseportal. Projektet følges dagligt af mange tusinde sydafrikanere og har fået over en halv million unge sydafrikanere fra trange kår til at læse, downloade og skrive bøger. Med ”Joy of Reading”-prisen følger 10.000 dollars, der går direkte til vinderprojektet.

Hvert år er Systematic også med til at kåre verdens bedste, nye folkebibliotek. Det sker med prisen ”Public Library of the Year”, som uddeles i samarbejde med den internationale biblioteksforening IFLA (The International Federation of Library Associations). Prisen går til et folkebibliotek, der enten er nybygget eller indrettet i lokaler, som ikke tidligere har været brugt til bibliotek. De nominerede biblioteker bliver blandt andet vurderet på, i hvor høj grad de tager højde for ny digital udvikling, den lokale kultur, bæredygtighed samt brugernes ønsker og behov.

Den seneste vinder af ”Public Library of the Year”-prisen var det nybyggede aarhusianske bibliotek Dokk1, der vandt i 2016. Her lagde fagjuryen blandt andet vægt på bibliotekets unikke og centrale beliggenhed i Aarhus, der i kombination med det åbne arkitektoniske udtryk både indenfor og udenfor gør Dokk1 til et meget tilgængeligt bibliotek for borgerne.

Læs vores Code of Conduct (pdf-fil, på engelsk).