Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2016/2017 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

SAMARBEJDE MED FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSTITUTIONER

Vi ønsker at bidrage til Danmarks udvikling som et højteknologisk samfund. Derfor samarbejder vi med udvalgte uddannelses- og forskningsinstitutioner.

 

Politik

Systematic ønsker at være med til at præge den informations- og kommunikationsteknologiske (IKT) udvikling i Danmark i samarbejde med relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner. Vi har mange års indgående erfaring med at samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige institutioner.

Vi deltager i udvalgte projekter og programmer, hvor vi kan bidrage med teknologisk viden, eller hvor vi har specifik domæneviden. Samtidig udvælger vi projekter og programmer ud fra en konkret vurdering af det samfundsøkonomiske og markedsmæssige potentiale.

Implementering

Danske hospitaler presses stadig hårdere på budgetterne med en aldrende befolkning og flere livsstilsrelaterede sygdomme. Det stiller krav om intelligente it-løsninger, der kan optimere hospitalernes anvendelse af medarbejdere og udstyr.

Derfor er vi hos Systematic gået sammen med flere andre offentlige og private organisationer og universiteter i Danmark om et big data-projekt. Big data er betegnelsen for de store datamængder, som konstant opsamles af it-systemer i hele verden.

Formålet med projektet er i fællesskab at undersøge mulighederne for at bruge de omfattende mængder data, som hver dag opsamles af it-systemer landet over. For eksempel i sundhedssektoren, der blandt andet via patientjournaler opsamler vigtig, anonymiseret data om den danske befolkning – data, der kan gøre os klogere på områder som helbredstilstande, arbejdsmiljø, behandlingsforløb og meget mere.

I al denne data ligger et stort potentiale i at kunne se sammenhænge mellem for eksempel livsstil og sygdomme. Gennem big data er der mulighed for at opnå helt ny viden, hvis vi bliver i stand til at analysere den opsamlede data – og derfor fokuserer projektet på at finde den bedste måde at gøre dette på. Blandt andet gennem machine learning, der er en teknologi, hvor computere på baggrund af tidligere opsamlet data finder sammenhænge og mønstre i de store mængder big data.

Vision og mål

Med projektet ønsker vi et samarbejde, der går på tværs af både fagområder og sektorer, og som skal sætte fokus på verdensklasse computervidenskab og big data-analyse. Målet er at udvikle standarder for, hvordan man skal arbejde med og analysere big data.

Det er en unik mulighed for Systematic som it-virksomhed at være en del af denne udviklingsproces og derigennem få indflydelse på fremtidens big data-modeller. Samtidig kan vi fra Systematics side bidrage med dybdegående viden om såvel sundhedssektoren som it-området, og dermed være med til sikre, at potentialet i big data bliver udnyttet på bedst mulig måde til fordel for alle aktører i og omkring sundhedssektoren.

Hos Systematic ser vi et stort potentiale i sammenspillet mellem big data og machine learning, som kan komme mange forskellige sektorer til gavn. Gennem machine learning og udnyttelse af big data kan computere forudsige udviklinger mere præcist, end mennesker er i stand til. Og på den måde kan teknologien hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger i kritiske situationer – og dermed gøre en forskel.