Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2015/2016 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

TRIVSELSPOLITIK

Medarbejderne skal trives og opleve god balance mellem deres liv i og uden for virksomheden

 

Systematic ønsker, at medarbejderne udvikler sig. Derfor tillægger vi det stor betydning, at de trives og vokser og oplever god balance mellem deres liv i og uden for virksomheden.

Politik

Vores trivsels- og fraværspolitik er at fastholde vores medarbejdere ved at skabe en socialt engageret samt sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsglæde er i højsædet. Samtidig ønsker vi at sikre en aktiv og synlig forebyggende ledelsesindsats.

Implementering

Via den lovpligtige APV (ArbejdsPladsVurdering) følger vi op på, om arbejdspladsen er indrettet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Medarbejderne har også via den årlige DPA (Development and Performance Appraisal) mulighed for at komme med input til forbedringer af både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Vigtigst er dog den daglige dialog mellem medarbejdere og ledere, hvor eventuelle uhensigtsmæssigheder kan drøftes.

Som en del af pensionsordningen tilbyder Systematic medarbejderne en sundhedsforsikring, samt mulighed for telefonrådgivning ved sygdom, invaliditet, dødsfald, skilsmisser, stress m.v. Ud over pensionsordningen har vi etableret en in-house massageordning og har desuden interne stressvejledere, som både medarbejdere og ledere kan søge sparring hos.

Resultater

Vi opfatter medarbejderes sygefravær som ét barometer for trivslen på arbejdspladsen. Jo mindre fravær, jo højere trivsel. Det gennemsnitlige antal sygedage ligger generelt på et lavt niveau og var i regnskabsåret 2015/2016 3,7 dage for Systematic Group (eksklusive langtidssygdom defineret som mindst fire uger i sammenhæng).