POLITIK FOR SOCIAL ANSVARLIGHED

I Systematic ønsker vi gennem en række initiativer at sikre, at menneskerettighederne overholdes og at vi som organisation påvirker miljøet mindst muligt gennem en reducering af CO2 udledning.

Politik

Systematic forventer, at medarbejderne agerer på en socialt ansvarlig måde i arbejdsøjemed. Vi tolerer ikke diskrimination på baggrund af etnicitet, politisk tilhørsforhold, alder, køn, handicap, religion, seksuel orientering eller fagforeningsmedlemsskab.

Systematic respekterer medarbejdernes ret til medlemskab i enhver fagforening og accepterer, at de repræsenteres af disse.

Systematic benytter ikke og tolerer ikke brugen af børnearbejde eller arbejde under tvang.

Systematic sikrer en lavere klimapåvirkning gennem reducering af vand-, energi- og papirforbrug.

Implementering

I vores Code of Conduct kommunikeres det til medarbejderne, hvad de skal være opmærksomme på for at sikre så lav en klimapåvirkning som muligt sammen med social ansvarlighed. Vores Code of Conduct bliver præsenteret for alle nye medarbejdere, ligesom den til stadighed drøftes og revurderes af ledelsen.

Vores IT hardware udskiftes løbende med nyt udstyr, der er mere effektivt. IT driften er placeret i et moderne og sikret driftscenter med fokus på energioptimering, og vores samlede IT infrastruktur er så vidt muligt virtualiseret. Vores printere optimerer papirforbruget, og for både printere og Pc’ere er der definerede strømbesparelsespolitikker.  Til de nyindkøbte firmabiler stiller vi krav om, at de skal være i energiklasse B, samme miljø- og energimæssige krav, som der stilles til taxibranchen.

Resultater

Systematic har ikke kendskab til nogen form for overtrædelser af vores politik omkring social ansvarlighed. 

Ændringer i IT infrastrukturen kombineret med nyere IT udstyr, mere energivenlige biler og en række andre aktiviteter har reduceret forbruget af vand-, energi og papir. 

Læs vores Code of Conduct (pdf-fil, på engelsk).