Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2015/2016 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

SAMARBEJDE MED FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSTITUTIONER

Vi ønsker at bidrage til Danmarks udvikling som et højteknologisk samfund. Derfor samarbejder vi med udvalgte uddannelses- og forskningsinstitutioner.

 

Politik

Systematic ønsker at være med til at præge den informations- og kommunikationsteknologiske (IKT) udvikling i Danmark i samarbejde med relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner. Vi har mange års indgående erfaring med at samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige institutioner.

Vi deltager i udvalgte projekter og programmer, hvor vi kan bidrage med teknologisk viden, eller hvor vi har specifik domæneviden. Samtidig udvælger vi projekter og programmer ud fra en konkret vurdering af det samfundsøkonomiske og markedsmæssige potentiale.

Implementering

Danske hospitaler presses stadig hårdere på budgetterne med en aldrende befolkning og flere livsstilsrelaterede sygdomme. Det stiller krav om intelligente it-løsninger, der kan optimere hospitalernes anvendelse af medarbejdere og udstyr.

Ét af projekterne er ’PosLogistics’, som er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitet. Projektet er støttet af Højteknologifonden. PosLogistics, er et system til opgavestyring og -disponering for portører. Via sporing og innovative planlægningsalgoritmer bestemmes positioner for udstyr og personale. Oplysningerne kan bruges til at opnå en bedre fordeling af arbejdsordrer og eksempelvis sikre, at portører ikke går tomhændede tilbage til deres afdeling, hvis afdelingen har behov for specialudstyr.

Resultater

PosLogistics har været i pilotdrift på Aalborg Universitetshospital siden februar 2013. I den forbindelse er foretaget målinger af, hvilken effekt løsningen har haft. Overordnet set, så er både portører og klinikere meget positive over for løsningen, som vurderes meget brugervenlig og intuitiv.

Systematic betragter positions- og sporingsteknologier som eksempelvis WiFi og RFID som støtteteknologier for optimering af arbejdsprocesser. Projektets fokus er p.t. at afprøve og udvikle yderligere algoritmer til de øvrige servicefunktioner på hospitalet.