Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2015/2016 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

ANTIKORRUPTIONS-POLITIK

Systematic accepterer ikke og tilbyder ikke nogen form for korruption eller bestikkelse

 

Systematic er af den opfattelse, at korruption og bestikkelse er uforligelig med god forretningsledelse og skadelig for værdiskabende aktiviteter.

Politik

Systematic accepterer ikke og tilbyder ikke nogen form for korruption eller bestikkelse. Systematic ønsker at besidde en høj grad af integritet og vil modarbejde enhver form for korruption og bestikkelse.

Systematic opererer på markeder, hvor korruption er en konkret udfordring. De politiske og juridiske forhold kan i nogle områder være temmelig udefinerbare, og der er derfor en reel mulighed for, at Systematic kan blive mødt med forventninger og korruptionslignende betalinger eller lignende, når vi gør forretninger her.

Ethvert brud på såvel nationale som internationale love om korruption og bestikkelse sår tvivl om Systematics hæderlighed. Derudover kan Systematic blive holdt juridisk ansvarlig for ulovlige handlinger udført af eksterne partnere, hvis Systematic ved forsømmelighed har overset advarselssignaler.

Implementering

I vores Code of conduct har vi gjort tydeligt for medarbejderne, hvad de må og specielt ikke må i forhandlinger med kunderne. Vores Code of conduct bliver præsenteret for alle nye medarbejdere.

Systematics antikorruptionsprogram omfatter procedurer inden for medarbejdertræning, risikovurdering og due diligence af partnere med henblik på at sikre overholdelse af national og international lovgivning, herunder UK Bribery Act.

Resultater

Systematic har ikke kendskab til nogen form for overtrædelser af vores antikorruptionsspolitik.


Læs vores Code of conduct (pdf-fil, på engelsk)