Denne side udgør en bestanddel af Ledelsesberetningen for 2014/2015 og er en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens §99a.

BIDRAGER TIL SAMFUNDET

At hjælpe og styrke den verden, vi skal leve i fremover, er en integreret del af vores identitet og udgør en rettesnor for vores handlinger

 

Vi ønsker at agere professionelt og ansvarligt i vores hverdag og afveje forretningsinteresser under hensyntagen til mennesker, miljø og samfund. I vores Code of conduct har vi tydeliggjort, hvordan virksomheden såvel som vores medarbejdere bør agere i forskellige sammenhænge, så vi optræder ansvarligt, bæredygtigt og etisk korrekt. Læs vores antikorruptionspolitik og læs vores Code of conduct (pdf-fil, på engelsk)

Vi respekterer vores medarbejdere som individer, og vi ønsker at have en stor diversitet i medarbejderskaren, da vi mener, det giver os en forretningsmæssig styrke. Derfor ansætter vi gerne medarbejdere med anden etnisk baggrund, og vi arbejder aktivt for at integrere medarbejdere med f.eks. handicaps, ligesom vi tilstræber, at medarbejdere fra outsourcingpartnere, som kommer til Systematic og arbejder i en midlertidig periode, indgår i organisationen på linje med andre medarbejdere. Læs vores trivselspolitik

Systematic samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitutioner om at udvikle og dele ny viden - typisk i projekter. Vi bidrager med konkret viden og praktisk erfaring og får adgang til den nyeste forskning og kontakt til mulige, fremtidige medarbejdere. Læs mere om vores samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Systematic yder økonomisk støtte til forskellige projekter, foreninger og fonde. Forsvarsområdet og sundhedssektoren udgør en stor del af Systematics forretning, hvorfor det er naturligt for os at støtte projekter inden for disse områder. Det er en forudsætning for vores støtte, at midlerne går til samfundsmæssigt gode projekter, forvaltes forsvarligt af modtageren og har en relation til Systematics forretning. Vi vurderer ansøgninger om støtte til foreninger og fonde individuelt og under hensyntagen til gældende lovgivning.