Ny national løsning skal sikre effektiv smitteopsporing

I slutningen af februar gik Styrelsen for Patientsikkerhed live med en ny løsning, der skal sikre en mere effektiv smitteopsporing og give bedre overblik over COVID-19-situationen i Danmark.

Pressemeddelelse19. marts 2021

De mere end 3.000 medarbejdere, der dagligt arbejder med smitteopsporing i Danmark har netop taget et nyt værktøj i brug, der skal effektivisere arbejdet med at kontakte smittede og nære kontakter samtidig med at datakvaliteten øges. Løsningen sikrer, at smittede og nære kontakter bliver kontaktet hurtigst muligt, og at ingen bliver glemt i opfølgningen.

”Hele ideen bag løsningen er, at jo hurtigere vi kan få fat på de smittede og nære kontakter, desto hurtigere kan vi få identificeret smittekæderne og brudt dem. Det gælder om at få nedbragt smitten og få styr på coronasituationen i Danmark. Det virker, og det er det, vores løsning understøtter”, siger Lene Buch, der er projektleder på udviklingen af løsningen fra Systematic.

Løsningen består af en applikation, der guider smitteopsporerne igennem kontakten til de smittede og nære kontakter samt en række visuelle dashboards, der skaber ét samlet overblik over smitteopsporingen i Danmark. Formålet er hurtigt og effektivt at opspore muligt smittede og udnytte kapaciteten i styrelsen optimalt. Samtidig skaber løsningen overblik over smittesituationen, så styrelsen kan følge eksempelvis antallet af smittede, tiden til kontakt og de mest kritiske smittekilder og derudfra prioritere indsatsen.

Systemet er udviklet til beslutningsstøtte og giver mulighed for at monitorere og målrette indsatsen mod eksempelvis pludselige lokale smitteudbrud, særlige mutationer og opfølgning på udenlandsrejser.

”Dashboardene giver os et langt hurtigere overblik og en bedre sigtbarhed over den nationale indsats for coronaopsporing. Nu ved vi, om vi lægger presset det rigtige sted eller vi skal omprioritere ressourcerne. Så der er ingen tvivl om, at løsningen har betydet en markant forbedring af vores overblik og indsats”, siger Birgitte Drewes, der er vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dashboardene bruges også ugentligt af den danske regering og er dermed et af flere vigtige datakilder, der danner grundlag for den nationale strategi og indsats.

Et tæt samarbejde skaber den bedste løsning

Smittesporingsløsningen med visuelle dashboards, der går under navnet Columna Flow Pandemic Control er udviklet i tæt samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og leverandøren, Systematic. Dashboard-delen af systemet blev allerede taget i brug i efteråret 2020 og bruges dagligt af ledelsen i Styrelsen for Patientsikkerhed samt som datagrundlag for den danske regering i beslutninger om gradvis genåbning af samfundet.

Det stigende behov for effektiv og korrekt håndtering af kontakten til smittede og nære kontakter har været udgangspunkt for udviklingen af den nye del af løsningen, smitteopsporingsapplikationen, der er koblet på i februar 2021. Applikationen er udviklet til at understøtte registreringen af opsporingsarbejdet, men understøtter samtidig et særligt fokus på, at regeringens retningslinjer om eksempelvis tid til kontakt og automatiseret opfølgning bliver efterlevet:

”Coronasituationen er i konstant udvikling, og der er derfor hele tiden nye perspektiver, der skal tænkes ind i smittesporingsapplikationen. Det har været en virkelig dynamisk proces og samtidig er det ekstremt spændende at arbejde med noget, der gør så stor en forskel”, siger Lene Buch.

Tidligere på året 2020 udviklede Systematic en løsning til visualisering af kapaciteten i de danske testcentre. Smittesporingsapplikationen er Systematics 3. løsning til understøttelse af den danske indsats mod COVID-19. Columna Flow Pandemic Control er navnet på Systematics samlede løsning til smitteopsporing.